Aforismen

Bestiaal

Als je zo vlijtig bent als een bij,
sterk als een beer,
werkt als een paard,
en 's avonds zo moe bent als een hond,
ga dan eens naar een dierenarts,
misschien bent u wel een ezel...


Gelezen op een vuilniswagen:

Waarom afval produceren als u het toch weggooit?


Ode aan Paaltjens

Raak ik weer een kwakje kwijt
Dan ben ik buiten zinnen
Dan denk ik met een snik
Binnenkort kan ik weer beginnen

PvG 1966


Bankbediende tegen klant:

Als u eens wist wat uw geld ons kost...

Vrouw tegen overleden man:

Je was nooit een man van veel woorden
Maar nu ga je te ver....


Het graf

De vrouw boog zich over het graf en riep:
Kom er eens uit
Doe niet zo egocentrisch
Je denkt alleen aan jezelf


Het gezond verstand
de laagste vorm van intellect
levert ons altijd de inzichten
die toevallig in de mode zijn


Wanneer de wereld ten onder gaat,
zal dat zijn bij meerderheid van stemmen
en onder luid applaus


Wie altijd met beide benen op de grond blijft staan
komt geen stap vooruit

Als je kwaliteit meetbaar maakt
is het kwantiteit


De geneeskunde heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt
dat er nagenoeg geen gezond mens meer is

Voor wie niets wil zien is er altijd wat op de televisie

Het positieve van egoisten is dat ze nooit over anderen roddelen

Verontrustend veel mensen hebben datgene waarvoor men leeft
uit het oog verloren ten gunste van datgene waarvan men leeft


I've got a head I can't think with
An eye I can't see out of
I have to hang around with two nuts all the time
My closest neighbour is a real ass-hole
My best friend is a pussy
And everytime I get excited I throw up

It ain't easy